• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
Start | ZABYTKI

Menu witryny

Szlaki turystyczne

Informacje praktyczne

Aktywny wypoczynek

Pogoda

Weather data OK
Parczew
17 °C
Zabytki

Parczew

- zaoenie urbanistyczne, nr rej.: A-195 z 17.08.1992
- zesp kocioa par. p.w. w. Jana, ul. Kocielna 53-55,nr rej.: A/108 z 30.11.1966, z 25.11.1986 i z 30.11.1994:
- koci, 1905-1913
- dzwonnica, drewn., XVII/XVIII
- cmentarz przykocielny
- ogrodzenie, 1905-13
- plebania, drewn., 1918-23
- synagoga, ul. Piwonia 3, 1 w. XIX, nr rej.: 155 z 14.03.1986
- hala targowa, Rynek, 1938, nr rej.: A-291 z 22.05.1998


Tymienica

- cmentarz wojenny z I wojny wiatowej, nr rej.: A-255 z 20.05.1996

Drewniana dzwonnica konstrukcji zrbowo-supowo-ramowej wzniesiona w 1675 roku.

Historia kocioa pw. w. Jana Chrzciciela w Parczewie rozpoczyna si w 1905 roku. wczesny proboszcz, ks. Stanisaw Wierzejski podejmuje dzieo budowy murowanego kocioa parafialnego, wedug projektu bialskiego architekta Wadysawa Woodko. Komitetowi budowy nowego kocioa przewodniczy ksi Wadysaw Czetwertyski z pobliskiego Milanowa. W 1912 roku, tu po mierci ks. Wierzejskiego, nowym gospodarzem parczewskiej parafii zosta jego dotychczasowy pomocnik, ks. Stanisaw Zarzycki. Podobnie jak jego poprzednik kontynuuje rozpoczt ju budow kocioa. To wanie ks. Zarzycki, dziki ogromnemu wysikowi, ofiarnoci i wsparciu miejscowych parafian, doprowadza budow wityni do szczliwego jej zakoczenia. Nowo wzniesiony koci zosta powicony 12 grudnia 1913 roku, przez ks. praata Ludwika Kwieka, delegata biskupa lubelskiego, Franciszka Jaczewskiego. Za uroczystej konsekracji wityni dokona, 20 maja 1919 roku, biskup podlaski Henryk Przedziecki. Koci wybudowany zosta w stylu neogotyckim i posiada nastpujce wymiary: 47 m dugoci, 28 m szerokoci, wysoko wie 62 m. Szeroko nawy gwnej wynosi 10m, natomiast naw bocznych 5 m. Koci skada si z prezbiterium, trzech naw, zakrystii, skarbca i dwch bocznych kaplic. W parczewskiej wityni znajduje si pi otarzy. Otarz gwny wykonany zosta przez Artystyczne Zakady Robt Kocielnych i Salowych, Kroczewski i Wgrzecki, z Warszawy w 1914 roku. Od 1968 roku w otarzu umieszczony jest obraz Matki Boskiej z Gruszk. Dwa boczne otarze ustawione w prezbiterium kocioa eksponuj niezwykle cenne obrazy: obraz witej Rodziny oraz syncy askami obraz w. Antoniego, pochodzcy z XVIII wieku. Kolejne dwa otarze znajduj si w bocznych kaplicach kocioa. S to kaplice powicone Matce Boej Racowej i Mczennikom Podlaskim z Pratulina. Wntrze Kocioa zdobi pikna polichromia, dzieo cenionych artystw warszawskich, Sawiskiego i Baranowskiego. Ozdob wityni s rwnie witrae: witra w. Antoniego z 1939 roku, witra przedstawiajcy Wniebowzicie Matki Boskiej z roku 1937, jak rwnie witrae wspczesne: Jezusa Ukrzyowanego i w. Maksymiliana Kolbe. Do najcenniejszych zabytkw bdcych wasnoci parczewskiego kocioa nale: ornat z motywem biblijnym z XVI wieku, wyszyty przez pierwsz on Zygmunta Augusta, Elbiet Habsburank oraz klasycystyczna monstrancja z 1788 roku, fundacji Jana i Marianny Koczurw. Od 1989 roku koci pw. w. Jana Chrzciciela w Parczewie otrzyma, na mocy bulli papiea Jana Pawa II z 26 czerwca 1989 roku, tytu kocioa papieskiego ? bazyliki mniejszej. To wydarzenie otwiera nowy rozdzia w historii dziejw parczewskiej parafii. Bazylika Mniejsza w Parczewie zostaje ogoszona, w 2001 roku, Diecezjalnym Sanktuarium Rodzin.

Cmentarz wojenny austriacko-niemiecki

Obiekt zlokalizowany w poudniowej czci miejscowoci Tymienica, w bezporednim ssiedztwie drogi wojewdzkiej nr 813 (Midzyrzec Podl.-Parczew- Ostrw Lub.- czna), po jej prawej stronie. Cmentarz wojenny zosta wybudowany w sierpniu 1915 roku na terenie dawnego cmentarza epidemicznego. Wewntrz utworzonego przez way ziemne czworoboku o wymiarach 17,5m x 11,5m zlokalizowano dwie mogiy zbiorowe oraz 16 grobw indywidualnych. Dostpna dokumentacja nie zawiera adnych danych dotyczcych liczby pochowanych i ich danych personalnych . Wpisany do rejestru zabytkw pod nr A-255 ( WUOZ w Lublinie, Delegatura w Biaej Podlaskiej).

Sierpie 1915r - utworzony w miejscu dawnego cmentarza epidemicznego po walkach stoczonych w czasie I wojny w. w okolicach Tymienicy.

 

Szukaj

Losowa Fotka

IMG_6822__Medium_.JPG

Plakaty

plakat-KFMb

pzr
plakat_-_wystawa_drka

logoprof


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich:
Europa inwestujca w obszary wiejskie
Strona WWW opracowana przez Miejsko - Gminn Bibliotek Publiczn w Parczewie
Publikacja wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Copyright ? 2011 Punkt Informacji Turystycznej w Parczewie. All Rights Reserved