• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
Start | HISTORIA

Menu witryny

Szlaki turystyczne

Informacje praktyczne

Aktywny wypoczynek

Pogoda

Weather data OK
Parczew
18 °C

Ziemia Lubelska to jeden z najpiękniejszych zakątków Polski, bogaty swym dziedzictwem kulturowym i tradycją. Tu znajdujemy Ziemię Parczewską z jej stolicą - królewskim miastem Parczew.

IMG_6771__Medium_Osada o nazwie Parczów istniała już w XIII wieku. W roku 1401 król polski Władysław Jagiełło nadał osadzie prawa miejskie i wówczas Parczew stał się miastem królewskim, a wkrótce także siedzibą starostwa. Miejsce u zbiegu dwóch rzek, Piwonii i Konotopy, tak zachwyciło władcę, że nakazał zbudować w tym miejscu drewniany dwór zwany Zamkiem, w którym przez dwa wieki zatrzymywały się na odpoczynek orszaki królewskie, przemierzające szlak łączący obie stolice - Kraków i Wilno. Król Władysław Jagiełło ustanowił Parczew jako miejsce zjazdów szlachty i sejmów Polski i Litwy, decydujących o losach związanych unią dwu państw - Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 2 października 1413 roku na zjeździe polsko - litewskim w Horodle nad Bugiem uchwalono zapis niezwykle ważny dla przyszłości Parczewa: ?Dodajemy nadto i specjalnie podkreślamy, że wspomniani panowie i szlachta Królestwa Polskiego i ziem Litwy za naszą wolą i zgodą, dla większego dobra i korzyści Królestwa Polskiego i wspomnianych wyżej ziem Litwy, będą brali również udział, jeśli to będzie potrzebne w zjazdach i sejmikach w Lublinie lub Parczewie i innych odpowiednich miejscach".

Pierwszy polsko - litewski zjazd w Parczewie miał miejsce w 1441 roku za panowania Króla Władysława III, zwanego po śmierci Warneńczykiem. Małoletniego władcę zastępował image_gallery11biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Biskup Oleśnicki przewodniczył obradom panów Polski i Litwy w Parczewie, gdyż jako książę Kościoła wywierał decydujący wpływ na politykę państwa. We wrześniu 1446 roku została zawarta tzw. umowa parczewska między Polakami i Litwinami, ustalająca warunki objęcia tronu polskiego przez kolejnego syna Władysława Jagiełły ? Kazimierza zwanego Jagiellończykiem. Król Kazimierz Jagiellończyk wielokrotnie przebywał w Parczewie. W parczewskich zjazdach pod przewodnictwem króla Zygmunta Augusta przygotowywano unię polsko ? litewską, a w 1564 roku podczas obrad sejmu polsko ? litewskiego przyjęto postanowienia Soboru Trydenckiego, co pozwoliło na uniknięcie przez Polskę wojen wyznaniowych. Fakt ten spowodował wpisanie na stałe nazwy miasta w historię Polski i Kościoła rzymsko ? katolickiego. Sejm w 1569 roku, w trakcie którego obrad została podpisana unia polsko- litewska, przeniesiono do Lublina z powodu spalenia rok wcześniej parczewskiego zamku. Akt ten przeszedł do historii Polski, Litwy i Europy jako ,,Unia Lubelska". Królowie z dynastii Jagiellonów dbali o rozwój i dobrobyt miasta. Schyłek epoki jagiellońskiej oznaczał również koniec świetności Parczewa. Przeniesienie stolicy państwa z Krakowa do Warszawy oznaczało dla Parczewa utratę dawnej świetności i pozycji. Do pięknego grodu nad Piwonią nie zjeżdżały już orszaki królewskie, możnowładcy, członkowie Sejmu i Senatu, hierarchowie kościelni. Opustoszał szlak handlowy z Krakowa do Wilna. Miasto Jagiellonów powoli zamierało. Wiek XVII i XVIII był dla miasta czasem wojen, najazdów, grabieży i pożarów powodując pogłębianie się upadku Parczewa.

Po utracie przez Polskę niepodległości, miasto znalazło się w zaborze austriackim (1795 ? 1809), następnie w rosyjskim (1813 ? 1915). Władze carskie zaczęły wówczas zwalczać polskość i religię rzymsko - katplicką, poddając mieszkańców Parczewa procesowi rusyfikacji . Koniec XIX wieku przyniósł likwidację, przez władze carskie, Kościoła grecko ? katolickiego. Nastąpiło prześladowanie unitów, którzy nie chcieli przejść na prawosławie.image_gallery12

Wiek XX to przede wszystkim czas wojen (I wojna światowa, wojno bolszewicko ? polska, II wojna światowa). Okres ten był dla Parczewa i jego mieszkańców szczególnie tragiczny. Okupowane, przez wojska hitlerowskie miasto straciło ponad połowę mieszkańców. Pomimo represji niemieckiego okupanta parczewiacy aktywnie uczestniczyli w ruchu oporu, organizując tajne nauczanie, a także pomagając rodakom z innych części kraju osiedlanych w rejonie Parczewa. W lipcu 1944 roku miasto zostało wyzwolone przez oddziały Armii Czerwonej i miejscowy garnizon Armii Krajowej.

Na ożywienie gospodarki i aktywność mieszkańców wpłynęło utworzenie w 1955 roku powiatu parczewskiego. Miasto zaczęło rozbudowywać się. Wybudowano siedzibę urzędów: powiatowego i miejskiego, przychodnię lekarską, szpital, liceum i szkoły podstawowe. Wybudowano szereg nowych ulic, zmodernizowano już istniejące. W szybkim tempie rozwijało się budownictwo mieszkaniowe. Powstały zakłady przemysłowe i obiekty użyteczności publicznej. Od stycznia 1999 roku Parczew stał się ponownie siedzibą powiatu.

Przemiany ustrojowe w Polsce skłoniły władze Parczewa do podjęcia szeregu działań, które czynią dzisiaj z Gminy Parczew miejsce atrakcyjne pod względem inwestycyjnym, turystycznym i wypoczynkowym.

 

Szukaj

Losowa Fotka

IMG_6822__Medium_.JPG

Plakaty

plakat-KFMb

pzr
plakat_-_wystawa_drka

logoprof


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona WWW opracowana przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Parczewie
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Copyright ? 2011 Punkt Informacji Turystycznej w Parczewie. All Rights Reserved